שואה
Shoa - The Blanket
Collage, Oil, Acrylic
50 cm X 35 cm
2011
Sold - In exhibition - Aish Center Art Gallerie 313 west 83rd St. New York

שואה

Shoa - The Blanket

Collage, Oil, Acrylic

50 cm X 35 cm

2011

Sold - In exhibition - Aish Center Art Gallerie 313 west 83rd St. New York